Groenvoorziening door De Rijk Groen


De Rijk Groen houdt zich al sinds jaar en dag op grote schaal bezig met het onderhoud van tuinen van particulieren, bedrijven en instellingen en van openbaargroen.

 • grasmaaien
 • snoeiwerk
 • grasmatverzorging
 • bemesten gras- en sportvelden
 • opruimen zwerfvuil
 • reinigen van putten en kolken
 • reiniging van hemelwaterafvoer
 • haagknippen
 • gras klepelen
 • onkruidbestrijding van bestrating en beplanting
 • alg- en aanslagbestrijding
 • straatwerk (ook bijvoorbeeld stelconplaten)
 • drainage
 • planten van bomen en planten op maat
 • gladheidsbestrijding
Kerkhofslaan 1a - 8479 HH Oldetrijne - Postadres : Woudzoom 16 - 8471 XX Wolvega - Telefoon0561-820999 - Mobile 06-22164814 - E-mail info@derijkgroen.nl